Dobór pomp

Nawet najlepsza pompa nie będzie działać przez wiele lat, jeżeli jej dobór nie został przeprowadzony prawidłowo i nie zwrócono szczególnej uwagi na wszystkie aspekty instalacji, takie jak:

  • oczekiwana wydajność
  • długość i średnica rurociągu ssawnego
  • wysokość zasysania
  • występowanie nadciśnienia lub podciśnienia po stronie ssawnej pompy
  • wymagane ciśnienie pracy wynikające z oporów instalacji po stronie tłocznej i urządzeń technologicznych
  • wysokość geometryczna podnoszenia
  • temperatura cieczy
  • własności fizykochemiczne m.in.: pH, zwiększona lub zmniejszona lepkość i gęstość cieczy, prężność par
  • zawartość ciał stałych i zawiesin, oraz ich charakter
  • substancje chemiczne obecne w pompowanym medium

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie porad technicznych odnośnie doboru właściwego rozwiązania. Zachęcamy do wysłania zapytania przez nasz formularz kontaktowy.